Huissense Umdracht.

Vandaag 7-juni-was het weer de Huissense Umdracht. 

Al eeuwen lang trekt de processie jaarlijks door de versierde straten van de stad.

Ze toont daarbij een band met de rijke plaatselijke geschiedenis, de sterke onderlinge band van

de verenigingen die deze traditie overeind houden en niet in de laatste plaats een band met de kerk.

Het zijn die bindende elementen die ervoor zorgen dat de Umdracht niet alleen geschiedenis heeft,

maar ook toekomst.